Share |

Henry Meijdam

Henry - kopie 2

Sinds 15 mei 2020 is Henry Meijdam benoemd tot voorzitter van de NVRD. Henry heeft veel ervaring in zowel de publieke als de private sector. Hij houdt er van om op het grensvlak van beide werelden actief te zijn en deze ervaring neemt hij mee in zijn voorzitterschap bij de NVRD. De portefeuilles waarbij Henry actief is, zijn: ‘Stuurgroep Monitoringberaad AEEAL’, ‘Young Professionals’ en ‘Regio’s’. Naast het voorzitterschap van de NVRD is Henry ook algemeen directeur van het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van de Nederlandse provincies. Verder is Henry actief in diverse besturen en Raden van Commissarissen. Henry: “Als je actief bent op veel terreinen, leer je veel over het oplossen van gevarieerde vraagstukken. Het helpt mij in elk geval om onze vereniging verder te brengen op weg naar een Nederland waar afval synoniem is met grondstof en mede de basis vormt voor het bouwen van een nieuwe duurzame economie”.