Share |

Margriet Jongerius

Margriet Jongerius foto

Drs Margriet Jongerius is sinds nov 2020 onafhankelijk voorzitter van de Branche Vereniging Kringloopbedrijven www.100procentkringloop.nl Als bestuurder, interim-manager, kwartiermaker en toezichthouder is zij actief op het terrein van het brede Sociale Domein. Haar drive is het realiseren dat mensen zich naar vermogen kunnen blijven ontwikkelen. Door bij te dragen aan het ontschotten van wet- en regelgeving en het transformeren en verbinden van organisaties en professionals wil zij waardevol werken voor iedereen mogelijk maken.
Haar opdrachtgevers zijn oa het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en diverse gemeenten.
Daarnaast zet zij zich in voor het verbeteren van het milieu. Margriet Jongerius is andragoloog en bedrijfskundige.