Share |

Werner Schouten

Werner Schouten

Als voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging vertegenwoordigt Werner de stem van meer dan 100.000 jongeren, studenten en young professionals op het gebied van klimaatbeleid in de politiek en het bedrijfsleven. Van overleg op het Catshuis met de premier tot polderen bij de Sociale Economische Raad. Met zijn frisse blik en constructief kritische houding grijpt hij verduurzaming aan als kans om bruggen te bouwen tussen generaties en ontsluit hij de kracht van jonge generaties voor ambitieuzer klimaatbeleid.

 

Niet technologische innovatie, maar sociale innovatie is wat hem betreft de belangrijkste pijler voor een duurzame toekomst. Het duurzaamheidsvraagstuk vereist een frisse blik, nieuwe normen en waarden en een betere verhouding met de wereld om ons heen. Een cultuuromslag dus. Jonge generaties spelen volgens Werner een sleutelrol in deze cultuuromslag. Met hun nieuwe kijk op wat van waarde is, zijn jongeren het voorportaal van een nieuwe, duurzame werkelijkheid. Als voorman van de Jonge Klimaatbeweging specialiseert Werner zich in het creëren van deze duurzame cultuuromslag in de politiek en het bedrijfsleven.